0


KARAKUŞ TUMULUS

This is a memorial tomb for women, built on behalf of the wife , daughter and granddaughter of the Commagene King 1. Antiokhos.

It is located on the left side of the road, 12 km away from the Kahta-Sincik road. There exists a tumulus of 35 meters high built by accumulating stream stones.

karakus-timulusuIn the past, while there were 4 columns each in the directions of east, west and south today there has remained 2 in the east and 1 in the west and south. The height of the columns is nearly 9-10 meters.

There exists ruins of the lion and eagle sculpters on top of the east columns, hand shaking stel on the top of the west columns and a giant  eagle sculpture on the top of the south column. It is called “KARAKUS TUMULUS” because of this giant sculpture.

KARAKUŞ TİMİLÜSÜ

Kahta’nın 12 km. kuzeyinde yer alan tümülüs, 35 metre yüksekliktedir. Tümülüsü, bir tarafında üç diğer iki tarafında birer olmak üzere beş sütun çevrelemektedir.

Dört tanesi ayakta olan sütunlardan birisinin üzerinde bir kabartma diğerinde ise kartal heykeli vardır. Tümülüs adını bu kuş heykelinden almaktadır.

Kommagene krallarından I. Anctiochos’un oğlu II. Mithridates II’nin karısı, kızı ve torununun gömülü olduğu mezarın yüksekliği 10 metre çapı ise 2 metredir.

Leave a Comment

*

code